Aktualności

01.09.2013

Pobyt dzienny dla pacjentów w podeszłym wieku nie kwalifikujących się do leczenia szpitalnego i opieki długoterminowej.

28.12.2012

Zapraszamy do diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży a także dorosłych

01.09.2011

CertusVia pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na szkolenie pracowników....

01.08.2011

Oferujemy całodobową, indywidualną opiekę nad pacjentem...