Konsultacje

W ramach umowy z NFZ oferujemy porady specjalistyczne z zakresu rehabilitacji.

Poradnia czynna jest:
w środy w godzinach 13:00 - 19:00
w soboty w godzinach 15:30 - 19:30

Lekarz poradni:

Jacek Trętowski

spec. rehabilitacji medycznej, chirurg, ortopeda, traumatolog

UWAGA! Do poradni przyjmujemy tylko po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej, ze skierowaniem do por. rehabilitacyjnej, ważnym dowodem ubezpieczenia, dowodem osobistym, lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

BEZ SKIEROWANIA
Przyjmujemy:

  • Inwalidów wojennych,
  • Osoby represjonowane,
  • Chorych na gruźlicę,
  • zakażonych wirusem HIV

Zapraszamy na rejestrację osobistą lub telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 12:00, tel.: (89) 541 35 70

UWAGA ! W przypadku rejestracji telefonicznej, podstawą wpisania pacjenta w kolejkę oczekujących jest dostarczenie oryginału skierowania w ciągu trzech dni roboczych- niedostarczenie skierowania będzie skutkowało wykreśleniem z listy