Rehabilitacja Domowa- NFZ

Rehabilitacja domowa w ramach umowy z NFZ jest realizowana tylko na podstawie skierowania na rehabilitację w warunkach domowych.

Przypominamy, że świadczenia nieodpłatne będą wykonane tylko na zasadach określonych w warunkach szczegółowych NFZ , po wcześniejszej rejestracji, skutkującej wpisaniem się w kolejkę oczekujących oraz po dostarczeniu wymaganych dokumentów (oryginał skierowania, karty informacyjne).

Rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach:
9:00 - 12:00
tel.: (89) 541 35 70

UWAGA ! W przypadku rejestracji telefonicznej, podstawą wpisania pacjenta w kolejkę oczekujących jest dostarczenie oryginału skierowania w ciągu trzech dni roboczych- niedostarczenie skierowania będzie skutkowało wykreśleniem z listy