Szkolenia fizjoterapia i inny personel medyczny

Dbając o podnoszenie kwalifikacji zawodowych własnych pracowników oraz udzielając możliwości rozwoju osobom zewnętrznym CertusVia podjęła się organizacji szkoleń i kursów zawodowych kierowanych do: fizjoterapeutów, rehabilitantów, opiekunów medycznych, pielęgniarek, oraz logopedów.
Wynikiem tego było nawiązanie współpracy z międzynarodowymi wykładowcami z placówek medycznych położonych między innymi w Niemczech ( m.in. Hannover oraz Tübingen).

Pierwsze szkolenia rozpoczęły się w 2010 roku. Tematyka szkoleń obejmowała:

  1. Metody terapeutycznego postępowania z pacjentami z uszkodzeniami neurologicznymi oparte na Koncepcji Bobath. Terapia ta opiera się na usprawnianiu całego organizmu poprzez poprawę sprawności i samodzielności pacjenta. Jest to innowacyjny sposób myślenia, interpretacji objawów i obserwacji pacjenta w celu dopasowania indywidualnej całodobowej terapii do jego potrzeb. Jednocześnie terapia ta uczy terapeutów poruszania się w trakcie ćwiczeń w najbardziej efektywny i ergonomiczny sposób, tak aby ochronić kręgosłup i inne stawy przed przeciążeniami i urazami spowodowanymi m.in. przez przemieszczanie i podnoszenie pacjentów.
  2. Nauka komunikacji z pacjentem z zaburzonym kontaktem, oparta na Stymulacji Bazalnej. Najważniejszym czynnikiem dobrze prowadzonej terapii jest kontakt z pacjentem. Niestety z powodu wielu chorób oraz powikłań pochorobowych, a w szczególności demencji, kontakt ten jest znacznie utrudniony. Dzięki Stymulacji Bazalnej ( Basale Stimulation) terapeuta odnajdzie klucz do wewnętrznego świata pacjenta, dzięki czemu prawidłowo odczyta jego potrzeby, a prowadzona terapia będzie bardziej skuteczna.

Kontynuując rozpoczętą współpracę w 2011 roku zorganizowaliśmy kolejny cykl szkoleń o następującej tematyce:

  1. Metody terapii tułowia i kończyny górnej u pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi, oparte na koncepcjach Johnsone, Perfetti, Bobath. Szkolenie to kierowane było do wszystkich osób, które pragną rozszerzyć swoją praktykę o nowe doświadczenia i elementy terapii pacjenta z uszkodzeniami neurologicznymi m.in. udarem, urazem, guzem mózgu itp. Terapia ta opiera się na usprawnianiu górnej połowy ciała, ze szczególnym uwzględnieniem kończyny górnej. Wykorzystuje ona elementy koncepcji Johnsotne, Perfrtti oraz Bobath ukierunkowanych na poprawę czucia głębokiego i powierzchniowego w celu kompleksowego usprawniania kończyny górnej poprzez wykonywanie sekwencji terapeutycznych. Tematyka: mechanizm działania napięć mięśniowych; porażenie spastyczne, hipotonia; układy sekwencji terapeutycznych.
  2. Kinesiology- active taping- tematyka szkolenia obejmuje metodę opracowaną przez dr Kenzo Kase, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra k- active tape. W przypadku tej terapii oddziaływanie na organizm w celu wywołania pożądanych zmian jest możliwe dzięki zjawisku samo leczenia organizmu częściej określane jako kompensacja, która poprzez odpowienie ukierunkowanie prowadzi do przywrócenia/ zachowania prawidłowej funkcji tkanek.
  3. F.O.T.T.- terapia połykania u pacjentów z nabytymi uszkodzeniami mózgu. Po przebytych ciężkich uszkodzeniach CUN często dochodzi do zaburzeń i problemów w zakresie połykania, a więc przede wszystkim spożywania posiłków i przyjmowania płynów. Na szkoleniu przedstawione zostały podstawowe metody terapii połykania oraz pielęgnacji jamy ustnej opartych na koncepcji Bobath. Tematyka: sekwencje połykania; wyniki badań klinicznych; terapia podczas przyjmowania pokarmów; efektywna pielęgnacja jamy ustnej.


WYKŁADOWCY

Kirsten Minkwitz
- Ergoterapeutka
- Terapeutka Bobath
- Międzynarodowy wykładowca ( IBITA)
- Założycielka szkoły „ ERGOKONZEPT” Hannover, Niemcy

 

Silke Ehrlich
- Terapeutka zajęciowa
- Praktyka zawodowa, Hannover, Niemcy

 

Krystyna Ploch
- Fizjoterapeutka
- Terapeutka Bobath
- Międzynarodowy wykładowca ( IBITA)
- Szpital Rehabilitacji Geriatrycznej, Tübingen, Niemcy

 

Doris Müller
- Ergoterapeutka
- Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy z pacjentami z demencją oraz z Zespołem Korsakowa, Glashütte/ Niemcy

 

Arndt Fengler
- Osteopata ( BAO)
- Fizjoterapeuta ( praktyka prywatna)
- Międzynarodowy wykładowca z wieloletnim doświadczeniem,
Hannover/ Niemcy

 

Rok 2012 to kolejne szkolenia tym razem we współpracy z firmą BMK z Wrocławia zorganizowaliśmy: " Kręgosłup- diagnoza i elementy terapii ( punkt widzenia fizjoterapeuty i lekarza)"

Dwudniowe szkolenie systematyzujące wiedzę na temat patologii kręgosłupa - od momentu zgłoszenia się Pacjenta, poprzez wszystkie etapy diagnostyki, terapię aż do profilaktyki wtórnej. Podobnie jak w kursach dotyczących kończyny górnej i kończyny dolnej prezentowane są poglądy wszystkich stron procesu leczenia (fizjoterapeuty, lekarza, pacjenta). Zgodnie z sugestiami uczestników poprzednich edycji zwiększona została objętość części warsztatowej, a szczególny nacisk został położony na prezentację prawidłowej techniki wykonywania poszczególnych testów i ćwiczeń. Większość prezentowanych treści poparta jest doświadczeniami z wieloletniej pracy wykładowców z Pacjentami.

Program szkolenia:

Kręgosłup i staw krzyżowo-biodrowy:
- anatomia prawidłowa
- anatomia czynnościowa
- anatomia radiologiczna
- stabilizacja kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych

Przyczyny problemów bólowych kręgosłupa (dysk, korzenie nerwowe, mięśnie, stawy międzywyrostkowe)

Wybrane elementy badania lekarskiego:
- wywiad
- testy kliniczne - kręgosłup i korzenie nerwowe - m.in. test Spurlinga, testy kompresyjne, slump test, SLR, nachlasstest
- testy kliniczne - stawy krzyżowo-biodrowe - m.in. test Patricka, standing flexion test, test Gaenslena
- badanie neurologiczne
- badanie jamy brzusznej jako element diagnostyki różnicowej

Badania dodatkowe w diagnostyce chorób kręgosłupa - możliwości i ograniczenia
- RTG, TK, MRI, scyntygrafia
- badania laboratoryjne

Badanie Pacjenta - punkt widzenia fizjoterapeuty
- ocena sylwetki (statyczna oraz dynamiczna), badanie ruchomości kręgosłupa

- test cięciwy łuku, gra stawowa, badanie monosegmentalne do zgięcia i wyprostu, badanie monosegmentalne do rotacji w lewo i w prawo, dolny krąg dobrzusznie, test sprężynowania
- badanie palpacyjne struktur mięśniowo-powięziowych wokół kręgosłupa / związanych z nim pośrednio lub bezpośrednio

Wybrane patologie kręgosłupa / manifestujące się objawami w obrębie kręgosłupa (diagnostyka, różnicowanie, leczenie) - punkt widzenia lekarza
- ortopedia
- traumatologia
- reumatologia
- choroby nowotworowe
- ortopedia pediatryczna
- urazy sportowe
- inne

Terapia - punkt widzenia fizjoterapeuty
- masaż poprzeczny

- PIR
- mobilizacja klincem do zgięcia w zgięciu (separacja/ślizg)
- rozciąganie mięśni kulszowo-goleniowych
- elementy terapii punktów spustowych
- STR

Rehabilitacja ruchowa (stabilizacja centralna / segmentalna) - zasady doboru i prawidłowego wykonywania ćwiczeń.

Projektowanie terapeutycznego programu ćwiczeń dla Pacjentów z dysfunkcją oraz bólem kręgosłupa.

wykładowcy:
Aleksander Kucza
PT, OMT

Ewa Staciwa absolwentka Wydziału Rehabilitacji Sportowej Uniwersytetu w Northampton (UK), doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pracę na stanowisku Kierownika Siłowni Rehabilitacyjnej ISIS Chiropractic Clinic (UK) w latach 2008 - 2011 oraz na stanowisku terapeuty sportowego w Northampton Saints Rugby Club (UK)
Tomasz Chmielewski
lekarz, certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, uprawnienia do orzecznictwa sportowo-lekarskiego

Już wkrótce kolejne szkolenia, zainteresowane osoby zapraszamy do śledzenia naszych aktualności!