Wizytówki pracowników

 

 

Fizjoterapeuta
Kierownik rehabilitacji
mgr Olga Szwałkiewicz- Chwesiuk

Absolwentka  AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu.Ukończone studia podyplomowe kier. Pedagogika Ogólna na OSW im. J. Rusieckiego w Olsztynie.

W zawodzie pracuje od 2002r. Doświadczenie zdobywała jako wolontariusz na obozach FAR oraz  jako fizjoterapeuta  w Stowarzyszeniu na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Olsztynie. Od wielu lat pracuje jako wykładowca i instruktor, min. w Państwowej Szkole Opiekunów Medycznych, Ośrodek Kształcenia Zawodowego FAKTOR i PKZ w Olsztynie oraz z TZMO w Toruniu. Współuczestniczy w tworzeniu standardów pracy oraz dokumentacji medycznej w CertusVia oraz zajmuje się organizacją pracy i kierowaniem Działem Rehabilitacji.

SZKOLENIA I KURSY:

 • Zastosowanie biofeedbacku w rehabilitacji chorych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego-  prof. Bernard Brucker, USA;
 • Szkolenie w zakresie technik przenoszenia chorych – FAR
 • Roczna szkoła masażu klasycznego – Poznań;
 • Kurs I° w zakresie usprawniania dzieci z deficytem neurologicznym oparte o koncepcję Bobath;
 • Metody terapeutycznego postępowania z pacjentem z uszkodzeniem neurologicznym oparte o Koncepcję Bobath cz I;
 • Metody terapeutycznego postępowania z pacjentem z uszkodzeniem neurologicznym oparte o Koncepcję Bobath cz II;
 • Metody terapeutycznego postępowania z pacjentem z deficytem neurologicznym w obrębie kończyny górnej, oparte na metodzie Perfetti  i  Johnston’a;
 • Stymulacja Bazalna w pracy z pacjentem chorym na demencję;
 • Bodźcowa terapia pacjenta z demencją z wykorzystaniem technik ergoterapii i terapii neurologicznych;
 • McKenzie kurs A, B, C, D
 • NEURAC
 • Kinesiology-active Taping – kurs podstawowy;
 • Diagnostyka obrazowa narządu ruchu;
 • Kończyna dolna – diagnostyka i leczenie;

Zainteresowania zawodowe: tworzenie i ewaluacja standardów pracy w placówkach służby zdrowia, projektowanie dokumentacji medycznej, szkolenia opiekunów profesjonalnych i nieprofesjonalnych osób niepełnosprawnych, ewaluacja prowadzonych działań na rzecz klientów CertusVia, w celu podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.


 

 

 

Fizjoterapeuta
mgr Anna Afeltowicz

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
W CertusVia pracuje w dziale rehabilitacji specjalistycznej, gdzie zajmuje się usprawnianiem pacjentów doświadczających bólów kręgosłupa oraz po urazach w obrębie kończyn. Wykształcenie akademickie pogłębia biorąc udział w licznych kursach oraz ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe:

 • Fizjoterapeuta w dziale rehabilitacji specjalistycznej w  CertusVia w Olsztynie
 • fizjoterapia pediatryczna w Centrum Postawy Ciała,
 • nauczyciel akademicki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego
 • członek Koła Naukowego Fizjoterapeutów,
 • wolontariat w Centrum Postawy Ciała,
 • wolontariat w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
 • wolontariat w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Olsztynie,
 • wolontariat w Centralnym Laboratorium Badawczym w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

SZKOLENIA I KURSY:

 • Kinetic Control – kręgosłup odcinek lędźwiowy, odcinek szyjny, obręcz barkowa (Gdańsk, Sopot),
 • Kurs Terapii Manualnej Mulligan Concept A (Warszawa),
 • Kończyna górna – diagnostyka i elementy terapii (Wrocław),
 • Diagnostyka i terapia tkanek miękkich w kontekście postępowania w urazach i dysfunkcjach (kończyna dolna) (Olsztyn),
 • Warsztaty Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne (Olsztyn),
 • PNF podstawowy (Warszawa),
 • Rehabilitacja oparta na dowodach naukowych (Poznań),
 • Zastosowanie zabiegów fizykalnych w kompleksowym postępowaniu fizjoterapeutycznym (Olsztyn),
 • Cykl szkoleń z zakresu wykorzystania specjalistycznych systemów analizy biomechanicznej i biokinematycznej (elektromiografia powierzchniowa, BTS Smart, Biodex Balance System, System Analizy Postawy Ciała) w diagnostyce fizjoterapeutycznej (Olsztyn, Gliwice, Pabianice),
 • Kurs masażu klasycznego (Olsztyn),
 • Cykl szkoleń z zakresu  pisania i realizowania projektów w ramach programów wsparcia z Unii Europejskiej (Kikity),
 • Cykl szkoleń dla leaderów młodzieżowych grup wolontariackich (Olsztyn),
 • Cykl szkoleń z zakresu praktycznych umiejętności pracy z osobami  niepełnosprawnymi (Olsztyn, Warszawa).
 • NEURAC

Zainteresowania zawodowe: kinezyterapia w ortopedii, traumatologii, pediatrii, trening funkcjonalny, terapia manualna, masaż.

Zainteresowania pozazawodowe: taniec współczesny i modern, sport, dietetyka, muzyka, podróże.

  


Fizjoterapeuta
mgr Dariusz Ostrowski

Absolwent studiów magisterskich na wydziale fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

Doświadczenie zawodowe:

 • Fizjoterapeuta w dziale rehabilitacji specjalistycznej w  CertusVia w Olsztynie
 • Staż absolwencki w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie

KURSY I SZKOLENIA:

 • Metody terapeutycznego postępowania z pacjentami z uszkodzeniami neurologicznymi, oparte na Koncepcji Bobath,
 • Kinesiology Taping (A),
 • Nowoczesna elektroterapia i laseroterapia,
 • Terapia manualna w modelu holistycznym  I, II, III
 • Kinetic Control:
  • KC1 - Kinetic Control moduł I: Koncepcja. Kręgosłup lędźwiowy.
  • KC2 - Kinetic Control moduł II: Kręgosłup szyjny. Bark.
 • Kończyna górna- diagnostyka i elementy terapii,
 • Kończyna dolna- diagnostyka i elementy terapii,
 • Mechaniczne diagnozowanie i terapia metodą McKenzie (A, B, C, D),
 • Diagnostyka obrazowa narządu ruchu,
 • Kurs masażu leczniczego.
 • NEURAC

 

 

 

 

 


Fizjoterapeuta
lic. Przemysław Ważyński

Absolwent Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach,

 • Technik masażysta

Student drugiego roku studiów magisterskich na wydziale fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

Doświadczenie zawodowe :

 • Fizjoterapeuta w dziale rehabilitacji specjalistycznej w CertusVia w Olsztynie,

Praktyka zawodowa z masażu:

 • Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.(Zespół rehabilitacyjny oddziału reumatologicznego, neurologicznego, chorób wewnętrznych).
 • Poradnia dziecięca. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suwałkach.

Praktyka z fizjoterapii:

 • Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie.
 • Szpital Uniwersytecki z Przychodnią w Olsztynie.
 • ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w
  Olsztynie (ZUL).
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Odnowa” w Olecku.

SZKOLENIA I KURSY:

 • Mechaniczne diagnozowanie i terapia metodą McKenzie (A, B, C, D),
 • Nowoczesna elektroterapia i laseroterapia,
 • NEURAC
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich ( IV)

 

 

 

 

 

Fizjoterapeuta
mgr Adam Cudzewicz

Absolwent studiów magisterskich na wydziale fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

Doświadczenie zawodowe


 • Fizjoterapeuta w CertusVia w Olsztynie
 • Fizjoterapeuta drużyny juniorów UKS „Szczypiorniak” Olsztyn podczas finałów Mistrzostw Polski juniorów w piłce ręcznej.
 • Staż zawodowy w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie na stanowisku Fizjoterapeuta.
 • Instruktor gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach w Olsztynie.

Praktyka zawodowa:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Oddział Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej, praktyka zawodowa,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Oddział Rehabilitacji, praktyka zawodowa,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Dział Fizjoterapii, praktyka zawodowa,
 • Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, Dział Rehabilitacji, praktyka zawodowa,
 • ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Pracownia Usprawniania Leczniczego, praktyka zawodowa,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Dział Fizjoterapii, praktyka zawodowa.

SZKOLENIA I KURSY

 • Kurs masażu klasycznego
 • Kurs pierwsza pomoc
 • Kurs opiekuna osób starszych