% > fundacja

fundacja

board

FUNDACJA CERTUSVIA PEWNA DROGA DO ZDROWIA

powstała z idei niesienia pomocy w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Fundacja trafia przede wszystkim do osób które na swej drodze życiowej utraciły zdrowie i motywację do walki o nie.

GŁÓWNYM CELEM FUNDACJI JEST PRZYWRÓCENIE BEZPIECZEŃSTWA PODOPIECZNYM, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • poprawa aktywności życiowej podopiecznych Fundacji;
 • pomoc przy dostosowaniu pomieszczeń w otoczeniu podopiecznych Fundacji
 • edukacja podopiecznych Fundacji, w celu podniesienia jakości ich życia;
 • pomoc podopiecznym Fundacji w korzystaniu ze świadczeń i usług zdrowotnych.
 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie rozpowszechniania profilaktyki zdrowotnej.
 • niesienie pomocy osobom potrzebującym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym.

Podopiecznymi Fundacji są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, wymagające wsparcia w zakresie ochrony zdrowia. Na naszą pomoc mogą także liczyć opiekunowie i rodziny naszych podopiecznych, a także instytucje o ważnym znaczeniu społecznym.

FUNDACJA WDRAŻA DO ŻYCIA SWOJE CELE POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ SWOICH PODOPIECZNYCH:

 • organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji celów,
 • wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
 • organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • zakup środków i pomocy medycznych,
 • zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji codziennych potrzeb podopiecznych Fundacji,
 • pomoc finansową i rzeczową,
 • organizowanie, prowadzenie szkoleń,
 • dofinansowanie i pomoc w realizacji inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia.
Zapraszamy serdecznie do przyłączenia się i trwania z nami w tej niezwykle ważnej idei.
Osoby zainteresowane wsparciem naszej Fundacji prosimy o wpłaty darowizn na następujący rachunek bankowy:
Bank BGŻ S.A. , 61 2030 0045 1110 0000 0271 5880

DZIĘKUJEMY W IMIENIU NASZYM I NASZYCH PODOPIECZNYCH, JESTEŚMY WDZIĘCZNI ZA OKAZANE WSPARCIE.podatek
pliki do pobrania
4

status fundacji


KONTAKT

CertusVia Spółka z o.o. NIP : 739 356 61 32

Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji
ul. Boenigka 9, 10-686 Olsztyn,