% > O nas

O nas

CertusVia spółka z o.o. od 2006 roku realizuje Program Kompleksowej Opieki Długoterminowej, a w jego ramach szeroko pojętą rehabilitację oraz opiekę długoterminową . Specjalizujemy się w kompleksowej opiece długoterminowej ukierunkowanej na kompensowanie skutków ograniczonej sprawności. Wiodącą ideą jest koordynowana i jednoczesna realizacja różnorodnych profesjonalnych świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych realizowanych przez zespół terapeutyczny, który przygotowuje osobę niepełnosprawną do życia w swoim środowisku i umożliwia podtrzymanie podstawowych aktywności życiowych, aktywności społecznej, a także zawodowej.

Profil działalności spółki ukierunkowany jest na:

  • lepszą jakość życia człowieka chorego i niepełnosprawnego i wzmacniania wydolności opieki rodziny,
  • oferowanie ciągłej, kompleksowej opieki długoterminowej pacjentom w fazie choroby,
  • podtrzymywanie i umacnianie kondycji zdrowotnej oraz uczenie sposobów życia z niepełnosprawnością
  • szybkie reagowanie na oczekiwania zdrowych i chorych mieszkańców naszego regionu,
  • współpracę z władzami samorządów lokalnych, NFZ, ośrodków pomocy społecznej, ośrodkami szkolącymi, dotyczącą ustalenia wspólnej strategii w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

W obliczu choroby i ograniczenia sprawności wszyscy tracimy poczucie bezpieczeństwa.
Naszą MISJĄ jest przywrócenie tego bezpieczeństwa poprzez pomoc ukierunkowaną na odzyskanie możliwie najpełniejszej sprawności i samodzielności oraz sił do walki ze skutkami utraty zdrowia. Szczególną troską otaczamy osoby starsze, ponieważ człowiek w podeszłym wieku jest równie bezbronny jak dziecko, jednak nadal pozostaje dorosłym obywatelem, który zachowuje wszelkie prawa płynące z dojrzałości społecznej.

Olsztyn, 1.01.2007


KONTAKT

CertusVia Spółka z o.o. NIP : 739 356 61 32

Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji
ul. Boenigka 9, 10-686 Olsztyn,