% > Projekt unijny

Projekt unijny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Działania: RPWM.03.02.00 E-zdrowie

„Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Certusvia sp. z o.o.”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, którego zadaniem jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych oraz podniesienie efektywności zarządzania placówką i zapewnienie możliwości długofalowego rozwoju. W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie obiektu do założeń dot. informatyzacji placówek ochrony zdrowia m.in. wymagań prawnych z zakresu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez CertusVia sp. z o.o. mieszkańcom miasta Olsztyn przez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

Umowa o dofinansowanie nr RPWM.03.02.00-28-0029/16-00
Całkowita wartość projektu: 981 269,40 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 808 852,12 PLN


KONTAKT

CertusVia Spółka z o.o. NIP : 739 356 61 32

Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji
ul. Boenigka 9, 10-686 Olsztyn,