% > Rehabilitacja

Rehabilitacja

Pacjenci przebywający w CertusVia są objęci szeroko pojętą rehabilitacją i stymulacją w celu przywrócenia lub podtrzymania swojej sprawności i samodzielności.

W tym celu pracujemy w oparciu o Zespół Terapeutyczny, w ramach którego współpracują ze sobą opiekunowie, pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, logopeda, psycholog, kierownicy i Dyrektor.
W ramach zebrań Zespołu Terapeutycznego każdy pacjent jest szczegółowo omawiany, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie pielęgnacji, opieki i terapii do jego indywidualnych potrzeb.

Nadrzędnym celem terapii jest:

 • poprawa samodzielności i powrót do aktywności życiowej;
 • zmniejszenie niepełnosprawności lub możliwie jak najdłuższe zapobieganie objawom starzenia się organizmu lub progresji choroby;
 • wzmocnienie wydolności fizycznej i psychicznej;
 • stymulacja mózgu poprzez aktywizację możliwie największej liczby zmysłów;
 • opracowanie działań w oparciu o indywidualne potrzeby naszych pacjentów.

Rehabilitacja naszych pacjentów obejmuje szeroki zakres działań terapeutycznych

I. Rehabilitacja ruchowa

Bogaty wybór ćwiczeń zleconych przez lekarza rehabilitacji, opartych na indywidualnych potrzebach pacjentów. Oprócz standardowej rehabilitacji wprowadzamy do ćwiczeń elementy nowoczesnych metod neurofizjologicznych takich jak Koncepcja Bobath, PNF, Stymulacja Bazalna. Każdy sukces pacjenta oraz nowo nabyte umiejętności są na bieżąco wykorzystywane przez opiekunów do nauki samodzielności, podczas wykonywania codziennych czynności.
Najważniejszym celem rehabilitacji poprzez ruch jest poprawa sprawności manualnej, koordynacji ruchowej, równowagi, umiejętności przemieszczania się, współpracy z personelem, a następnie rodziną podczas czynności codziennych (utrzymania higieny ciała, ubierania się, spożywania posiłków, przemieszczania się).

II. Fizykoterapia

Posiadamy aparaty do wykonywania zabiegów elektroterapii, laseroterapii, magnetoterapii, ultradźwięków oraz wanny do hydroterapii i gabinet masażu.

III. Ergoterapia i terapia zajęciowa

W ramach terapii zajęciowej i ergoterapii wykorzystujemy elementy emocjonalnej, społecznej, fizycznej oraz psychicznej stymulacji pacjenta poprzez:

 • ćwiczenia odczuwania zmysłowego z pełnym wykorzystaniem aktualnej sprawności zmysłów (aktywizowanie mowy oraz zmysłu, wzroku i słuchu).
 • połączenie aktywizacji zmysłów z indywidualną sprawnością manualną pacjentów
 • ( ćwiczenia koordynacji oko-ręka, ćwiczenia manipulacyjne, nauka posługiwania się przedmiotami codziennego użytku).
 • aktywizację społeczną w ramach terapii grupowych, biblioterapię oraz czytanie książek przez wolontariuszy, przedstawienia teatralne, przedstawienia dzieci z przedszkola, wspólne opowiadania, muzykoterapia itp.
 • arteterapię- aktywizację, która ma charakter twórczy, umożliwiającej poznanie możliwości, zdolności i upodobań pacjenta. Zajęcia w ramach tej terapii opierają się na malarstwie, rysunku, oraz pracach ręcznych takich jak przygotowywanie ozdób okolicznościowych i kartek świątecznych, prowadzenie kroniki, organizowanie wystaw. Arteterapia jest szczególnie przydatna w poszukiwaniu sensu życia u osób z dużą niesprawnością lub u osób nieaktywnych zawodowo. Dzięki tej terapii pacjenci mają możliwość wyrażania siebie.
 • zwalczanie negatywnych skutków obniżenia sprawności mentalnej oraz zmysłowej osób w podeszłym wieku.
 • stosowanie technik uwzględniających możliwości fizyczne, cechy osobowościowe, zainteresowania osoby niepełnosprawnej i jej zdolności.

IV. Psychoterapia

Komfort psychiczny pacjenta jest dla nas szczególnie istotny, ponieważ warunkuje skuteczność rehabilitacji. Pomoc psychologiczna obejmuje:

 • profilaktykę zaburzeń psychicznych, szczególnie depresji, agresji, dezorientacji itp.
 • wzbudzenie motywacji do podjęcia rehabilitacji,
 • odnajdywanie sensu życia, akceptację nowych ról społecznych,
 • ograniczanie zmienności nastrojów i wyrównywanie stanu psychicznego,
 • wsparcie rodziny w trudnych chwilach związanych z chorobą ich podopiecznego.

V. Logoterapia i neurologoterapia

Celem tej terapii jest odbudowa zdolności pacjenta do mówienia, odnajdywania słów, tworzenia zdań, czytania i pisania.
Logoterapia odbywa się w ramach zajęć indywidualnych, dopasowanych do rodzaju afazji i zakresu uszkodzenia ośrodka mowy.


KONTAKT

CertusVia Spółka z o.o. NIP : 739 356 61 32

Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji
ul. Boenigka 9, 10-686 Olsztyn,