Aktualności

Pobyt dzienny

01.09.2013

Pobyt dzienny dla pacjentów w podeszłym wieku nie kwalifikujących się do leczenia szpitalnego i opieki długoterminowej.

Pobyt dzienny kierowany jest do osób z dużymi deficytami w samo opiece i samo pielęgnacji, którzy nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego i opieki długoterminowej, natomiast wymagają stałej i profesjonalnej opieki dla podtrzymania zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. W ramach tej usługi oferujemy:

 • terapię zajęciową
 • biblioterapię
 • muzykoterapię
 • arteterapię
 • rehabilitację m.in. opartą o umięjętności z zakresu psychomotoryki
 • opiekę pielęgniarską i opiekuńczą
 • możliwość konsultacji lekarskich

Zapisy - W celu zapisania pacjenta na pobyt dzienny należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie (do pobrania w Dziale Informacji, w siedzibie Firmy lub pobrać ze strony internetowej) oraz telefonicznie lub osobiście ustalić termin i warunki turnusu.

Zaświadczenie lekarskie może wypełnić lekarz rodzinny, lub inny- sprawujący opiekę nad pacjentem, zaznajomiony z jego stanem zdrowia.

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach, w ramach pobytu dziennego jest:

 • Zapisanie się na dostępny termin;
 • Podpisanie umowy;
 • Dostarczenie zaświadczenia od lekarza;

Wniesienie opłaty zgodnie z umową.

Zwroty kosztów / rezygnacja:
Za zgłoszoną nieobecność – zwracamy pieniądze – potrącone o koszt posiłku.
Za niezgłoszoną nieobecność -nie zwracamy pieniędzy.
Rezygnację z pobytu należy zgłosić najpóźniej 3 dni robocze przed rozwiązaniem umowy.
Niezgłoszenie rezygnacji we wskazanym terminie wiąże się z brakiem zwrotu pieniędzy za ustalony  w umowie okres pobytu.

Co pacjent musi ze sobą przynosić?

 • Kapcie / obuwie na zmianę
 • Ręcznik (średniej wielkości)
 • Chusteczki higieniczne
 • Chusteczki nawilżane do pielęgnacji skóry
 • II-gie śniadanie (firma zapewnia herbatę/wodę)

Specyfikacja klienta:

Swoją ofertę kierujemy do:

 • Osób chodzących, lub siedzących na wózku inwalidzkim, o wyrównanym nastroju (pacjent nie może przejawiać zachowań agresywnych);
 • Osób, z którymi możliwy jest kontakt werbalny lub niewerbalny (osoby te potrafią sygnalizować swoje potrzeby);
 • Osób z przynajmniej jedną ręką sprawną manualnie (zajęcia z terapii zajęciowej / spożywanie posiłków);
 • Osób, które do wypoczynku nie wymagają przyjęcia pozycji leżącej (nie zapewniamy miejsc leżących).

W ofercie przewidziany jest ciepły posiłek w postaci obiadu składającego się z dwóch dań oraz ewentualnego drugiego śniadania. Do uczestnictwa w naszych zajęciach zapraszamy w dni robocze w godzinach 8:00- 16:00. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem ul. Boenigka 9, 10-686 Olsztyn oraz pod  numerem telefonu    ( 89) 541 35 70, wew. 27.

Do pobrania:
Zaświadczenie lekarskie
Umowa na pobyt dzienny

POBYT DZIENNY
8:00- 16:00

TURNUS

CZAS TRWANIA

LICZBA

UCZESTNIKÓW

PAKIET

REHAB.

OBIAD

Kwota

(za 1 godzinę przy pobycie 8h)

II śniadanie

(opcja dodatkowo płatna)

BRĄZOWY

2 tygodnie

Max. 10 osób

40 min

+

12 zł

3,5 zł

SREBRNY

1 miesiąc

Max. 10 osób

60 min

+

12 zł

3,5 zł

ZŁOTY

turnus wielomiesięczny
( min 2 miesiące)

Max. 10 osób

1,5 godz

+

12 zł

3,5 zł